Mua sách

Cuốn sách NHỮNG ĐỈNH NÚI BÊN KIA ĐỈNH NÚI phát hành tại Việt Nam để gây quỹ đóng góp cho các chi phí đào tạo giáo viên và giúp các bệnh nhân ung thư, thông qua 

Hiệp hội chuyên môn VietTESOL (Hiệp hội các giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai)
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Lan Hương lanhuongnckh@gmail.com

Hoặc thông qua Tea Talk Vietnam 
Người liên hệ:  Mr. Michael Ong  michael@teatalkvietnam.com

Hoặc thông qua Trung tâm Tư liệu trường Đại học Ngoại ngữ HuếNgười liên hệ:  Cao Xuân Liên   ctxlien@hueuni.edu.vn

Tất cả các khoản tiền mua sách sẽ được đóng góp cho quỹ đào tạo giáo viên và quỹ giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.