Tiến sĩ Diana Dudzik

Nhà giáo dục, tác giả, người sống sót sau ung thư

Bên hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, một trong những địa điểm yêu thích của tôi trên thế giới.

ĐÔI LỜI VỀ TÁC GIẢ

Diana Dudzik là một nhà giáo giảng dạy tiếng Anh và là chuyên gia cố vấn về chương trình đào tạo, bà giảng dạy tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai tại Mỹ, đã tham gia biên soạn các chương trình đào tạo, đánh giá các khóa đào tạo và đào tạo giáo viên tại Việt Nam, Djibouti và Lào. Diana là tác giả chính của bộ tài liệu đầu tiên về các tiêu chuẩn giáo viên chuyên ngành có tên gọi Khung năng lực giáo viên tiếng Anh của Việt Nam. Bà đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 và Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục, một trong những phần thưởng cao quý dành cho những đóng góp cho ngành giáo dục năm 2017.

Chuyến đi đầu tiên của tôi đến Việt Nam là năm 1994, khi cùng chồng tôi, Jerry, tới để hỏi: chúng tôi có thể giúp được gì cho các bạn?

Sau hai mươi lăm năm, chúng tôi vẫn tiếp tục quay lại với Việt Nam bất cứ khi nào có thể.